Tens disponible el vídeo de la jornada “Ventilació front la COVID-19 de locals de pública concurrència”. Aquesta activitat, gravada el 19 de maig i organitzada pel Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC), anava dirigida a professionals que volguessin conèixer com ventilar correctament equipaments i locals.